તને જ હું ચહું….

2 04 2007

તને જ હું ચહું..
તુજ આંખનું રતન થઈ રહું.
આંસુ થઈ વહુ..
તુજ ખુશી એ ખુશ હું …તુજ વેદનાને સહુ..
તને જ હું ચહું……..

કહે તુ જ કે બીજું શું કરું ?
કંટક ચુભે તુ જ પગમાં
એ પ્રથમ હથેલી મારી ધરું…..તુજ વેદનાને હું સહુ…
તને જ હું ચહું……..

તારા હદયમાં ઘર કરું
તારી નજરમાં કેદ રહું ….
બહું ચર્ચાઈ છે આપણી
તુજ કાનમાં એ વાત કહું…
તને જ હું ચહું……

આ દુનિયાદારીની ફિકર શું ?
આપણુ જગ નોખું એની જિકર શું?
તું થઈ જા ફુલ ગુલાબી….
હું ફોરમ થઈ વહુ..
કે તને જ હું ચહું……….

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

One response

2 04 2007
chetu

તને જ હું ચહું..
તુજ આંખનું રતન થઈ રહું.
આંસુ થઈ વહુ..
તુજ ખુશી એ ખુશ હું …તુજ વેદનાને સહુ..
તને જ હું ચહું……..

કહે તુ જ કે બીજું શું કરું ?
કંટક ચુભે તુ જ પગમાં
એ પ્રથમ હથેલી મારી ધરું…..તુજ વેદનાને હું સહુ…
તને જ હું ચહું……..
…………………..
ચાહત ની કોઇ પરાકાષ્ઠા નથી…! એકદમ સુંદર ભાવાભિવ્યક્તિ..!…

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: