કંઈ સરતી ક્ષણોને મેં ગઝલ કરી દીધી.

23 04 2007

                          2005050800060101.jpg         

   ઝાંપે ગાવડી
      ભાંભરી બળી ગઈ 
      સાંજની વેળા

 

                  

શંકરની જેમ જટામાં ફ્ક્ત ગંગા નથી લીધી,
તુજ અશ્રુ  ધોધમાં મેં  આખી ડુબકી દીધી.
શુ પ્રાપ્ત થયું છે હવે પુછ ના મને તું ?
કંઈ સરતી ક્ષણોને મેં ગઝલ કરી દીધી.

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

5 responses

23 04 2007
chetu

શંકરની જેમ જટામાં ફ્ક્ત ગંગા નથી લીધી,
તુજ અશ્રુ ધોધમાં મેં આખી ડુબકી દીધી.
શુ પ્રાપ્ત થયું છે હવે પુછ ના મને તું ?
કંઈ સરતી ક્ષણોને મેં ગઝલ કરી દીધી.

i m speech less..!!.. heart touchable words..!!

23 04 2007
વિશ્વદીપ બારડ

શંકરની જેમ જટામાં ફ્ક્ત ગંગા નથી લીધી,
તુજ અશ્રુ ધોધમાં મેં આખી ડુબકી દીધી.
શુ પ્રાપ્ત થયું છે હવે પુછ ના મને તું ?
કંઈ સરતી ક્ષણોને મેં ગઝલ કરી દીધી.

વાહ ! સુંદર શે’ર છે.

23 04 2007
કુણાલ

સુંદર બિમલભાઈ,

આગળ વધારો આને…

વિચારો ખુબ સુંદર છે…

26 04 2007
nilam doshi

કઇ સરતી ક્ષણો ને મેં ગઝલ કરી દીધી…સરસ.

26 04 2007
Rajiv

તુજ અશ્રુ ધોધમાં મેં આખી ડુબકી દીધી

Good…!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: