તારી અભણ આંખમાં વાંચી છે.

3 05 2007

28450015_s_.jpgવાળી સજન જે અંબોડે બાંધી છે.

તારી અભણ આંખમાં વાંચી છે.

તારા ભોળપણ સમ સાથી સાચે

બેસી પલકની  છાંવમાં  રચી છે.

તારી ક્સમ આ એજ ગઝલ છે…… તારી અભણ આંખમાં વાંચી છે.

લાગણી ના મહોતાજ ભણતરની

લ્યે ગણી ધકકન આપણી સમજણની

ક્યાં મારામાં બચ્યો છું હું હવે તો

ક્યાં તારામાં સખી હવે તું બચી છે.

તારી ક્સમ આ એજ ગઝલ છે…. તારી અભણ આંખમાં વાંચી છે.

આપણા સહીયારા સપનાનું ઘર આ

કદી ફરજીયાત ઉપવાસોનું નગર આ

આપણી તરસની સુકી નદીના કાંઠે

બાવળની તલક છાંવમાં ચુમી છે

તારી ક્સમ આ એજ ગઝલ છે….. તારી અભણ આંખમાં વાંચી છે.

દુઃખ દરદ ઘાવ સહી લઈશું આપણે

વ્હાલપની ઢાલ ધરી દઈશુ આપણે

અંધારી રાતે તારલાના તેજમાં

કંઇ કેટલીયે રાતો અજવાળી છે

તારી ક્સમ આ એજ ગઝલ છે….. તારી અભણ આંખમાં વાંચી છે.

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

2 responses

4 05 2007
વિશ્વદીપ બારડ

તારી અભણ આંખમાં વાંચી છે.
very nice . I like it.

6 05 2007
વિશ્વદીપ બારડ

“HOPE” is never die..

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: