અમરતનો સર્જનારો છે એજ ઝેરનો છે પીનારો

3 06 2007

અમરતનો સર્જનારો છે એજ ઝેરનો છે પીનારો
સમજદારને કાફી છે ફક્ત એક જ ઈશારો
માણસને ડુબાડનારા વળી માણસને તારનારા
એના જ છે આચારો એના જ છે વિચારો
તું નહી સમજી શકે મને માફ કર હે ઈશ્વર
મહત્તા જિંદગી સમજી શકે મરણને ભેટનારો

આ જગત આખું પ્રેમમય બની જાય સાચે જ
માણસ  બને જો ફક્ત માણસને ચાહનારો
ઈશ્વરે દીધેલા વર જરુર એરે જાય “નારાજ”
નીલું ના નેણમાં ચમકે જો તારા પ્રેમનો સિતારો

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

3 responses

3 06 2007
વિશ્વદીપ બારડ

અમરતનો સર્જનારો છે એજ ઝેરનો છે પીનારો
સમજદારને કાફી છે ફક્ત એક જ ઈશારો
માણસને ડુબાડનારા વળી માણસને તારનારા
એના જ છે આચારો એના જ છે વિચારો
તું નહી સમજી શકે મને માફ કર હે ઈશ્વર
મહત્તા જિંદગી સમજી શકે મરણને ભેટનારો…
very nice.

3 06 2007
chetu

ekdam saras..!!

4 06 2007

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: