મા બાપ તો જનમનું ઝાડવું

8 07 2007

વાદળની ઘનઘોર  ઘટા છે
મોસમ ભીની ભીની હવા છે.

ખોતરે છે જનમોની વેદના
આ વરસાદ શું ચીજ ભલા છે

ત્યાં શબનમી હોઠ ખામોશ
અહીં ગુલાબી દિલ ફના છે

વાત કિસ્મતની પંકાઈ જવું
એક મીરાં એક પાનબા છે.

એકાંતે દર્દનું અંડ છે સેવ્યું
દોસ્તો અંતે જન્મી કલા છે.

મા બાપ તો જનમનું ઝાડવું
“નારાજ બીજા વગડાના વા છે.

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

6 responses

8 07 2007
chetu

મા બાપ તો જનમનું ઝાડવું
“નારાજ બીજા વગડાના વા છે
its true..!

15 07 2007
sujata

Kala no janam ne Kalakar no janam thai chukyo che e tamari Kalam thi ame anubhaviye chhiye…………all the best …….

16 07 2007
વિશ્વદીપ બારડ

ખોતરે છે જનમોની વેદના
આ વરસાદ શું ચીજ ભલા છે

Dundar Rachna!

25 07 2007
ઊર્મિસાગર

વાત કિસ્મતની પંકાઈ જવું
એક મીરાં એક પાનબા છે.

એકાંતે દર્દનું અંડ છે સેવ્યું
દોસ્તો અંતે જન્મી કલા છે.

સુંદર શબ્દો…

29 06 2008
मदन देवासी सरनाउ जालोर राजस्थान

मदन देवासी सरनाउ
मा बाप की सेवा करनी चाहिए हर हिंदू का धर्म है
मैं सब से यह विनती करता हू की जो आदमी मा बाप की सेवा नही करता है वो आदमी दुनिया मैं क्या करेगा उसको दुनिया सोड देनी चाहीय

29 06 2008
मदन देवासी सरनाउ जालोर राजस्थान

देवासी का सरनाउ मैं गाव ज़ोरदार सवागत
साँचोर ( जालोर ) श्री निबाराम देवासी सरनाउ का गाव सरनाउ मैं ढोल नगाड़ा गुलाल और माला से सवागत किया सवागत मैं उपसाति श्री धन जी देवासी सरना उ मदन देवासी सालू राम नरिगा राम सावला राम वचना राम प्रभूजी हीरा राम सोना राम वचना राम किसना राम इशरा राम पूरा समेलानी परिवार / समेलानी परिवार का सपूत बड़ा अधिकारी बना है हम सब हमारी कुल्देवी सुधा माता जी ने हमारा सपना पूरा किया जय माता सुधा वाली आपकी महिमा अपार पार है

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: